Tag

Hasta Hakları

Browsing

Avrupa Kanser Kongresi’nde odak noktası hastalar. Hasta bakış açısı ve vizyonu önemseniyor. Yeni bir örgütlenme modeli ve yapı çalışılıyor. Hastaneler hasta odaklı ve sivil toplum örgütleri olan hasta derneklerine duyarlı hale getiriliyor. Kanser hastasının kriterleri önemseniyor. Hasta hakları değil, kanser hastasının hakları var diye konuşuluyor. Kanser hastasının iyi yaşam kriterleri araştırılmış ve sonuçları paylaştılar. Doktorun kriterleri değil, hastanın kaliteli yaşam kriterleri de göz önünde bulundurulmalıdır tezi savunuluyor.