Hakkımızda

Kanser Toplumsal Bir Sorundur

Pembe Hanım Kanserli hasta ve hasta yakınları tarafından kurulmuş, ticari amaç gütmeyen tam bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Bir hasta derneği olan PH sağlık politikalarında hastaların sesini olmakta, kanser politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bir Ulusal Kanser Enstitüsü kurulmasını hedefleyen, bilgiye erişimi önemseyen PH kanser hasta ve yakınlarına moral destek vermektedir.

Misyon

Kanser hastası ve yakınlarının bilgiye erişimini sağlamak,moral destek vermek, yaşam kalitesini yükseltmek ve kanserin iyileşebilir bir hastalık olduğunu anlatmak.

Vizyon

Kanser hasta hakları savunuculuğu yapmak, sağlık politikalarında etkili olmak, kanser hastasını sorunların çözümünde ve sağlık politikalarında çözüm ortağı yapmak