Kongrede kanser araştırmaları için çalışırken diğer yandan da kanser topluluklarının istek ve ihtiyaçlarına göre daha fazla platform düzenlenmesi, sonuçların da hayata geçirilmesinin altı çizildi. Araştırmalar tedavi için vazgeçilmez önemde.

Onko-politika belirlenmesinde savunuculuk gittikçe büyük bir önem kazanıyor. Artık onkolojistler hemşireler, psikologlar ve sosyal hizmet çalışanlarıyla birlikte çalışıyor.

Bilim adamlarının dediğini destekleyen bir hasta örneği Mr. Sloter bir dükkan işletiyor. 58 yaşında beyin tümörü saptanmış ve burnundan girerek almışlar. Son 2 senedir temiz bu ameliyat sonucu. Ancak 30 yıllık anı deposu kaybolmuş. Karısı ve 3 çocuğunu tanımıyor.Hafızası bomboş!Bu yüzden ailece terapiye gidiyorlar iki yıldır. Nasıl gidiyor diye sorunca: Eşimin her söylediğine inanmaktan başka bir şey gelmiyor elimden dedi!

Sadece ameliyatla tümörü almak işin sadece küçük bir parçası artık! Kanser son derece sofistike bir hastalık. İnsan kadar karmaşık.Bu yüzden sadece tıp dahilinde çare çok tek boyutlu kaldı o nedenle bu gün slogan;çoklu bilim dalları hep birlikte çalışmalı. Hem kanser için hem kanserli hasta için. Kanserli hastaların hakları ayrıca gündemde.Bunu Türkiye de artık fark etmeli. BU konuda yasal düzenlemeler yapan ülkelerden örnek almalı.Sivil örgütlenmeleri ve hasta hakları savunuculuğunu ciddi yapan liderlere destek vermelidir.
2015’de Viyana’da yapılacak toplantıda Pembe Hanım Derneği konuşmacı olacak. Kanser hastaları her şeyin en iyisine layıktır diyen Avrupa Kanser Kongresi bugün bitti. Çok şey öğrendik.

Yazar