Hasta haklarını gözeten dernekler bir araya geliyor.“1.Ulusal Hasta Dernekleri Hasta Hakları Zirvesi ve İnteraktif Söyleşisi” Altı sivil toplum kuruluşunun katılımı ile Türkiye’de ilk kez gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) de gerçekleşti. Hasta hakları, hasta ve doktor ilişkileri, tıp alanında alınması gereken hizmetler gibi sağlık alanında büyük önem taşıyan konuları ortak bir platformda tartışmaya açacak olan zirvenin teması “Hastayım Haklarım var” hastaların odak noktası olmasıydı.

Sivil toplum liderlerinin ve konuk konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen zirveye, başta İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık bakanlığı; SGK olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları, özel ve kamu hastane yetkilileri, belediye sağlık yetkilileri ve medya mensupları katılacaklar.

“Hastayım Haklarım var” zirvesinde, sağlık politikalarında söz sahibi olması gereken tüm tarafları tartıştı. Türkiye’de ilk defa, hastalar, hasta haklarını gözeten dernekler, aktivist, sivil toplum liderleri, doktorlar, sağlık çalışanları, devlet, sigorta ve hastane temsilcileri, ilaç şirketleri kamu çıkarları için bir araya geliyor. Çünkü Pembe Hanım Derneği’nin önderliğinde yapılan bu zirvede herkesin çözümün parçası olduğuna inandığını söyledi Nevval Sevindi.

Sonuç; Milletimiz kendi sağlığı hakkında daha çok bilgi edinebilmelidir. Daha çok yasal zemine ve örgütlenmeye ihtiyaç vardır. Güçlü bir adanmışlık,odaklanma ve umut bize yeter. Hastanın sesi duyulmalı. Her derneğin hedefi var: Kistik Fibrioz yeni doğan taraması, PKU düşük proteinli gıda üretimi ve okullarda bulundurulmasını, Kök, Onkoloji Hemşireleri daha iyi iletişim ve eğitimi, Pembe Hanım ortak hedefimiz de sağlık politikalarına hastanın dahil olması ve hasta haklarının yasal dayanağının güçlendirilmesidir. Hastayız haklarımız var!

Yazar