Bugün Avrupa Kanser Kongresi kapandı. 3979 sunum yapıldı ve 307 konuşmacı vardı. Yüzlerce poster çalışması ve ilaç firmalarının gösterimleri de düne kadar sürdü.

Şimdi 2020’ye odaklandı herkes çünkü 2020 Oncopolicy yılı yani kanser politikalarının yılı olacak.Sloganı da hazır:” Bugünden kanser politikalarını biçimlendirelim ki gelecek biçimlensin.” ESMO (Avrupa Medikal Kanser Topluluğu)eğitim komitesi başkanı Prof. Jean-Yves Douillard ile konuştum. Multidisipliner medikal onkolojiye odaklandıklarını ,hasta ve doktor arasında daha iyi bir ilişki hedeflediklerini söyledi.

ABD’de hasta lobisi ve devletin kanser enstitüleri çok fazla ve ortak çalışıyorlar.Avrupa ile ABD arasında kültürel fark fazla!

Avrupa’da ulus devlet çıkarları ve kültürel farklardan dolayı her ülke bir telden çalıyor.Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri çok sorunlu. Bu konuda hasta oy veren olarak politikacılara ulaşmalı bence. Politikacılar karar verme mercii,hasta da oy veren! Toplum STK’lar üzerinden politikacılara ulaşmalı oy veren vatandaş olarak ve sağlık politikalarında çıkarlarını korumalı.Hastanın sesi duyulmalı. Hasta oy’un demokratik gücünü kullanmalı.

Avrupa’da STK’lar için genel bir eğitim programı olmalı diye düşünüyoruz.

2014’de İspanya Madrit’te yapacağımız kongrede bunları konuşacağız” dedi.Böyle gelecek projelerinin hepsinde hasta hakları savunuculuğu ve hasta örgütlenmelerinin çok önemli olacağını vurguladı tıpkı kongre boyunca konuşmacıların dediği gibi. Bu konuda yapılan son forumlardan birinin başlığı da:2020 politikaları bir üst seviyeye taşımak! Doğru mesajları doğru insanların topluma vermesi gerekiyor. Hastanın sesi daha fazla çıkıyor artık yeni olan endüstri ile hastanın işbirliği burada. Avrupa’da bu konuda yatırımlar yapılması,sürdürülebilir etkinliklerin devam etmesi, ülke politikalarının kanser araştırmalarına fon ayırması öncelikli.

Yazar